AN PHAT PLASTIC (AAA): CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÁT HOLDINGS THÔNG BÁO TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN CỦA AAA