Contact

An Phat Plastic
Address:Lô CN11 + CN12, Cụm CN An Đồng, Nam Sách, Nam Sách, Hải Dương
Phone: +84-220-3.755.997
+84-220-3.755.998
Email: anphat@anphatplastic.com
1
Bạn cần hỗ trợ?