Call: 84-931507576 (Vietnamese)

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo gửi cổ đông

       Kính gửi Quý cổ đông,
       Trả lời câu hỏi của cổ đông về việc mua cổ phần tại Công ty cổ phần nhựa và Khoáng sản Yên Bái (mã cổ phiếu: HII) lên 51,1% theo nghị quyết số 1207/2017/NQ- HĐQT, chúng tôi xin được trả lời như sau:
       Để phục vụ công tác đại chúng hóa và niêm yết cổ phiếu HII, Công ty  Nhựa và Môi trường Xanh An Phát đã giảm sở hữu tại HII từ 51,47%  xuống 35,29%  trong tháng 4/2017 với giá bán không dưới 20.000 đồng/cp. Việc thoái vốn này đã thu được dòng tiền và lợi nhuận nhưng do theo thông tư 202/2014/TT-BTC, chúng tôi chỉ được ghi nhận lợi nhuận này vào lợi nhuận giữ lại trên bảng cân đối kế toán của An Phát.  Để nâng cao lợi nhuận cho cổ đông công ty mẹ, HĐQT quyết định nâng sở hữu của công ty tại An Phát Yên Bái lên 51,1%.
      Với nhiều ý kiến và quan ngại của nhà đầu tư về việc nâng sở hữu tại HII lên 51,1% với mức giá cao hơn giá bán rất, chúng tôi xin trả lời là sẽ mua cổ phiếu HII với giá thị trường nhưng không cao hơn 25.000đông/cổ phiếu. Để thực hiện việc này chúng tôi sẽ đề nghị Hội đồng quản trị HII tổ chức xin lấy ý kiến bằng văn bản cho phép AAA nâng sở hữu tại HII lên 51,1% nhưng không thông qua chào mua công khai. Nếu tai thời điềm được phép mua, giá thị trường không thuận lợi chúng tôi sẽ không thực hiện nghị quyết này bằng mọi giá.
        Vì vậy, chúng tôi thông báo để quý cổ đông có được thông tin chính thức.

Bài viết khác:

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Lê Trung

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings thông báo mua 1.700.000 cổ phiếu AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Tổng Giám đốc An Phát Plastic: Cổ đông không cần lo rủi ro pha loãng giá

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động 10 tháng năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Tổng giám đốc An Phát Plastic: “Chúng tôi sẽ sản xuất nhựa phục vụ các doanh nghiệp FDI, lợi nhuận năm 2018 sẽ tăng ít nhất 35%”

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo gửi Quý cổ đông

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings thông báo kết quả chào mua chứng quyền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 8 tháng năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 7 tháng năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings quyết mua bằng được chứng quyền của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings thông báo thực hiện mua lại thành công 120.000 chứng quyền của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phat Holdings đăng ký thực hiện mua lại toàn bộ chứng quyền của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Phát hành chứng quyền không quá 1% lượng cổ phiếu đang lưu hành

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch của CĐNB Phạm Ánh Dương

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch cổ đông Nguyễn Lê Trung

AN PHAT PLASTIC (AAA): AAA dần hiện thực hóa mục tiêu “lớn nhất Đông Nam Á”

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần An Phát Holdings

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Nguyễn Lê Trung

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ Phạm Ánh Dương

AN PHAT PLASTIC (AAA): Bản tin nhà đầu tư quý I năm 2017