Call: 84-931507576 (Vietnamese)

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động 10 tháng năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 10T/2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT
(Mã chứng khoán: AAA)
 
Kính gửi: Quý cổ đông và các Nhà đầu tư
       Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát kính gửi Quý cổ đông và các Nhà đầu tư “Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động 10T/2017” của Công ty, chi tiết như sau:
1.      Duy trì sản lượng ổn định
       Tiếp nối những đột phá và thành công trong các tháng trước, 10 tháng đầu năm sản lượng tiêu thụ hợp nhất của Công ty ước đạt 75.446 tấn, tăng 52,26% so với cùng kỳ, đạt 78,59% kế hoạch năm, sản lượng xuất khẩu vào các thị trường trọng điểm tiếp tục được giữ vững, đặc biệt là thị trường Nhật Bản đảm bảo kế hoạch chiếm 30 – 40% cơ cấu sản lượng vào cuối năm. Hướng đến cuối năm 2017, sản lượng chung toàn nhà máy sẽ đạt 8.000 tấn túi/tháng và sản lượng hợp nhất đạt 13.500 tấn/tháng.
2.      An Phát Holdings mua thành công chứng quyền AAA
       Ngày 17/10/2017, Công ty cổ phần An Phát Holdings, cùng 3 công ty: Công ty TNHH Đầu tư Việt và Dương, Công ty TNHH Dương Phạm Investment và Công ty TNHH Đầu tư Trung và Hòa đã chào mua thành công toàn bộ số chứng quyền còn lại của AAA với giá mua trung bình là 39.500.000 đồng/ chứng quyền, tương đương với 39.500 đồng/cổ phần sau khi tính cả giá chuyển đổi hay 28.000 đồng/cổ phần trước giá chuyển đổi chứng quyền là 11.500 đồng/cổ phần.

3.      Gặp gỡ nhà đầu tư và tham dự hội thảo Vietnam Enterprise Conference
       Nhận lời mời của công ty chứng khoán Samsung Securities, Chủ tịch công ty, Ông Phạm Ánh Dương, đã tham dự hội thảo Vietnam Enterprise Conference tại Seoul, Hàn Quốc vào ngày 21/10/2017. An Phát vinh dự là 1 trong 3 công ty hàng đầu Việt Nam tham dự và trình bày cho hơn 300 nhà đầu tư Hàn Quốc tại hội thảo này.
        Để phát triển các thị trường trọng điểm, trong tháng 10, Ban lãnh đạo Công ty đã có chuyến công tác tại châu Âu để gặp gỡ các khách hàng, bàn về kế hoạch sản lượng, loại sản phẩm và các tiêu chí chất lượng với các đơn hàng dài kỳ trong Quý IV và năm 2018.
        Hiện nay AAA đang nhận được nhiều sự quan tâm từ các Nhà đầu tư và các Công ty chứng khoán, trong tháng 10 Công ty Chứng khoán Maybank Kim Eng, Công ty Chứng khoán VPBS, Công ty chứng khoán SSI, Công ty chứng khoán FPTS…. đã tới tham quan và tìm hiểu tình hình hoạt động của Công ty, cũng như trao đổi về các kết quả đạt được và các kế hoạch trong tương lai, sau đó sẽ giới thiệu một cách đầy đủ nhất về công ty cho các nhà đầu tư. Sau khi tham dự hội thảo Vietnam Enterprise Conference, công ty cũng nhận được nhiều sự quan tâm đến từ các nhà đầu tư Hàn Quốc. Ngày 2/11/2017, Công ty Core Trend Investment Co., và Công ty Korea Value System Asset Management Co., Ltd đến thăm và làm việc. Đại diện của hai công ty đã thăm quan dây chuyền sản xuất tại các nhà máy, đồng thời tìm hiểu tình hình hoạt động của công ty.

4.      Quyết định đầu tư, góp vốn thành lập công ty con
        Ngày 23/10/2017, HĐQT Công ty đã họp và quyết định góp 65 tỷ đồng để thành lập công ty con Công ty Cổ phần Tổ hợp Nhựa An Phát. Địa điểm thành lập tại Cụm Công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương. Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty là sản xuất nhựa công nghệ cao và các linh kiện điện tử. Ông Phạm Hoàng Việt - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc thường trực AAA sẽ là người đại diện quản lý vốn góp tại công ty con. Trước khi thành lập Công ty Cổ phần Tổ hợp Nhựa An Phát, Ban lãnh đạo AAA đã nghiên cứu thị trường, chính sách, nhu cầu phát triển của các ngành công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam cũng như thế giới. Sản phẩm chính của công ty sẽ là nhựa công nghệ cao, nhựa ép phun và chi tiết nhựa nhỏ. Các sản phẩm này sẽ chủ yếu phục vụ cho doanh nghiệp FDI tại Việt Nam, tận dụng ưu đãi thuế tại các khu công nghiệp và nguồn khách hàng ổn định. Theo nghiên cứu, các doanh nghiệp phụ trợ Việt Nam đang được hưởng mức lãi biên tương đối cao (khoảng 10% sau thuế) khi sản xuất các sản phẩm phục vụ cho các doanh nghiệp FDI trong ngành điện tử và ô tô. 
5.      Kế hoạch Tháng 11/2017:
       Công ty sẽ bám sát kế hoạch chung về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận của quý 4 năm 2017. Ban điều hành xem xét trình kế hoạch kinh doanh cho năm 2018 để Hội Đồng Quản Trị xem xét.

Trân trọng!

Nơi nhận:                                                                                                                                 TỔNG GIÁM ĐỐC
- Như kính gửi;                                                                                                                                  (đã ký)
- Lưu VP./.

                                                                                                                                                   Nguyễn Lê Trung


Bài viết khác:

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thư quản lý 2018

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Nguyễn Lê Trung

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2017 đợt 2 bằng tiền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch cổ phiếu của An Phát Holdings

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Lê Trung

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings thông báo mua 1.700.000 cổ phiếu AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Tổng Giám đốc An Phát Plastic: Cổ đông không cần lo rủi ro pha loãng giá

AN PHAT PLASTIC (AAA): Tổng giám đốc An Phát Plastic: “Chúng tôi sẽ sản xuất nhựa phục vụ các doanh nghiệp FDI, lợi nhuận năm 2018 sẽ tăng ít nhất 35%”

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo gửi Quý cổ đông

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings thông báo kết quả chào mua chứng quyền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 8 tháng năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 7 tháng năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings quyết mua bằng được chứng quyền của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo gửi cổ đông

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings thông báo thực hiện mua lại thành công 120.000 chứng quyền của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phat Holdings đăng ký thực hiện mua lại toàn bộ chứng quyền của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Phát hành chứng quyền không quá 1% lượng cổ phiếu đang lưu hành

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch của CĐNB Phạm Ánh Dương

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch cổ đông Nguyễn Lê Trung