Call: 84-931507576 (Vietnamese)

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings quyết mua bằng được chứng quyền của AAA

Theo cafef.vn: 

“Tham vọng” sẽ sở hữu 51% cổ phần Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (mã AAA - HOSE) của An Phát Holdings đang dần được rút ngắn lại khi công ty không ngừng thực hiện các giao dịch cổ phiếu và quyết mua bằng được chứng quyền của AAA. Ông Phạm Hoàng Việt - Tổng giám đốc của An Phát Holdings đã có những chia sẻ xung quanh vấn đề này.

Thưa ông, xin ông cập nhật về tiến độ đàm phán mua lại chứng quyền AAA?

Như chúng tôi có thông báo cho AAA, cho đến hết ngày 11/07/2017 chúng tôi đã mua thành công được 121.150 chứng quyền chiếm 49,75% số lượng chứng quyền đang lưu hành. Chúng tôi tiếp tục đăng ký mua chứng quyền ở giá 38.000 đồng/cp và thời gian đăng ký mua sẽ dài hơn để các nhà đầu tư có thể sắp xếp làm thủ tục.

Hiện chúng tôi mới gửi công văn thông báo sang An Phát để nhờ đăng thông tin rộng rãi về việc chào mua này.
Chi tiết xem tại đây


Bài viết khác:

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Lê Trung

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings thông báo mua 1.700.000 cổ phiếu AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Tổng Giám đốc An Phát Plastic: Cổ đông không cần lo rủi ro pha loãng giá

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động 10 tháng năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Tổng giám đốc An Phát Plastic: “Chúng tôi sẽ sản xuất nhựa phục vụ các doanh nghiệp FDI, lợi nhuận năm 2018 sẽ tăng ít nhất 35%”

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo gửi Quý cổ đông

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings thông báo kết quả chào mua chứng quyền

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 8 tháng năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 7 tháng năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo gửi cổ đông

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings thông báo thực hiện mua lại thành công 120.000 chứng quyền của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phat Holdings đăng ký thực hiện mua lại toàn bộ chứng quyền của AAA

AN PHAT PLASTIC (AAA): Phát hành chứng quyền không quá 1% lượng cổ phiếu đang lưu hành

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch của CĐNB Phạm Ánh Dương

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo giao dịch cổ đông Nguyễn Lê Trung

AN PHAT PLASTIC (AAA): AAA dần hiện thực hóa mục tiêu “lớn nhất Đông Nam Á”

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần An Phát Holdings

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Nguyễn Lê Trung

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ Phạm Ánh Dương

AN PHAT PLASTIC (AAA): Bản tin nhà đầu tư quý I năm 2017